ˆ

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 12:54:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Ryszard Kabat
pok. 315, III piętro
tel. (89) 649-07-60
fax. (89) 649-66-00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik: Krzysztof Wagner
pok. 307, III piętro
tel. (89) 649-07-65
fax. (89) 649-66-00
Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości należy:
1.    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1)    prowadzenie dla obszaru powiatu:
  a)    ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych – ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  b)    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
  c)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
2)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  a)    rejestru cen i wartości nieruchomości,
  b)    obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
  c)    obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
  d)    szczegółowych osnów geodezyjnych,
  e)    dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych wymienionych w punktach 1) i 2).
3)    tworzenie i udostępnianie następujących  standardowych opracowań kartograficznych:
  a)    map ewidencyjnych w skalach : 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
  b)    mapy zasadniczej w skalach : 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
2.    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3.    zakładanie osnów szczegółowych;
4.    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5.    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6.    w zakresie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami:
  1)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu i Skarbu Państwa,
  2)    prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  3)    prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, sprzedaży, dzierżaw, najmu i użyczenia,
  4)    przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  5)    opracowywanie projektów uchwał dotyczących nabywania, zbywania oraz udostępniania  nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
  6)    wykonywanie zadań dotyczących wywłaszczeń i czasowego ograniczenia korzystania z nieruchomości,
  7)    prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji,
  8)    prowadzenie spraw dotyczących roszczeń dawnych właścicieli do nieruchomości,
  9)    zwrot prawa własności działek przyznanych do dożywotniego użytkowania dla byłych właścicieli gospodarstw rolnych i gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia emerytalne,
  10)    regulacje stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
  11)    wykonywanie zadań związanych z prawem własności wód, tj.: stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz przejścia wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami w trwały zarząd podmiotów wykonującym prawa właścicielskie zgodnie z ustawą prawo wodne,
  12)    prowadzenie postępowań w sprawach usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz powiatu iławskiego, za wyjątkiem nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użyczenie,
  13)    gospodarowanie wodami, do których prawa właścicielskie wykonuje Starosta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 12:54:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 12:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05 11:01:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony