ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż samochodu i pomocy dydaktycznych

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-22 11:22:33 przez Robert Osicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych 
na sprzedaż samochodu i pomocy dydaktycznych
 
Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
Siedziba: Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12
Kontakt: 055-275-60-30
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu i pomocy dydaktycznych należących do Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach.
 
Nazwa, rodzaj, typ maszyn oraz cena brutto wywoławcza:
  1. Siewnik zbożowy UNIA KRAJ: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę -11700,00 zł., zdjęcia-  zał. Nr 2 do ogłoszenia 
  2. Opryskiwacz GOLIAT: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-13500,00 zł., zdjęcia-  zał. Nr 5 do ogłoszenia 
  3. Rozrzutnik SIPMA: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-38250,00 zł., zdjęcia-  zał. Nr 6 do ogłoszenia
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na maszyny” można składać do godziny 10.30  do dnia 30.08.2021r. w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych  w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12 (parter).
Oferty zostaną otwarte komisyjnie o godzinie 10.45 w dniu 30.08.2021r.  w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12, pokój nauczycielski (parter).
Sprzedający dopuszcza  możliwość złożenia oferty na każdą maszynę osobno lub w całości
(każda maszyna musi być wyszczególniona).
Oferent związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
W dniach od 26.07.2021r. do 26.08.2021r. w godzinach od 10.00 do 13.00 można dokonać oględzin oferowanych maszyn  na Warsztatach Szkolnych na ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną cenę,
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Przy otwieraniu ofert mogą uczestniczyć oferenci. Przy dokonaniu wyboru ofert wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na jedną maszynę, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert, oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu również  pisemnie. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa sprzedaży z  danym oferentem. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku nie podpisania umowy o zakupie maszyny/maszyn w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uznaje się, że oferent zrezygnował z kupna maszyny/maszyn.
Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwoty
w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy na rachunek bankowy Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na podstawie wystawionej faktury VAT na konto sprzedającego podane na fakturze faktury VAT.
Wydanie maszyny/ maszyn nastąpi po uregulowaniu należności.
Kupujący na własny koszt dokona demontażu oraz transportu zakupionej maszyny/maszyn z miejsca jego składowania w terminie 10 dni od dnia dokonania wpłaty.
 
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.
Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. przetargu:
Piotr Piątkowski - wicedyrektor, tel. 600-262-745
 
Kisielice, 22.07.2021r.                                                              
                                                                                                   Dyrektor Szkoły                            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Flaszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-22 11:17:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-22 11:22:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-22 11:22:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony