ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Odpowiedzi na wnioski do budżetu