ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne