ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacje roczne o złożonych petycjach