ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje o petycjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)
 
Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Forma złożenia petycji:
Petycję można złożyć:
•    w formie pisemnej  w   sekretariacie  Starostwa  Powiatowego  w  Iławie
w pok. 115  w  godzinach   od 715 do 1515     lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2A, 14-200 Iława
•    za  pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej   za   pośrednictwem  platformy  ePUAP.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja powinna zawierać:
•    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest  grupa podmiotów,  w petycji należy  wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz  osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
•    wskazanie  miejsca  zamieszkania  albo  siedziby  podmiotu wnoszącego petycję oraz  adresu   do    korespondencji;
•     jeżeli    podmiotem  wnoszącym   petycję   jest   grupa  podmiotów, w  petycji  należy  wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów;
•    oznaczenie adresata petycji;
•    wskazania przedmiotu petycji.

Tryb rozpatrywania petycji:
•    jeżeli  Starosta   Powiatu Iławskiego   jest  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  petycji, przesyła się ją  niezwłocznie,   nie  później  jednak niż  w  terminie  30  dni  od  dnia jej złożenia, do  podmiotu  właściwego  do  rozpatrzenia  petycji,  zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
•    o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
•    na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie zamieszcza się informację  zawierającą  odwzorowanie  cyfrowe  (skan)  petycji,  datę   jej  złożenia   oraz   w  przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego  petycję lub  podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest  niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
•    podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od  dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
•    petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
( w  wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
•    Starosta Powiatu Iławskiego zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków    komunikacji elektronicznej.

Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-01 13:38:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-01 13:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-01 13:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »