ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Iławski”.

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-22 14:28:11 przez Aleksandra Łużyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                        Iława, 22.11.2016  r.
                                                                                              O G Ł O S Z E N I E

w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Iławski”.
1.    W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 131/550/16  z 22 listopada 2016 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Iławski” stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2.    Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 30 listopada 2016 r.
- zakończenie: 6 grudnia 2016 r.
3.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji pokój 120), zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.  Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do dnia zakończenia konsultacji tj. do 6 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Iławie), na adres:
Zarząd Powiatu Iławskiego
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
14-200 Iława
4.    Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
5.    Osobą upoważnioną do kontaktu jest Jadwiga Kolman – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a,14-200 Iława, tel. 89 649 07 35, e-mail: .
        
Starosta
  /-/ Marek Polański        
                

Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Iławski” .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Kolman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Kolman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-22 14:26:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-22 14:28:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-24 09:43:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony