ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYNIKI konsultacji społecznych w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski

Informacja ogłoszona dnia 2016-08-24 09:23:30 przez Ewelina Polak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYNIKI konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
   

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 100/452/16 z 12.07.2016 r. przekazał do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski”.
   
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 21.07.2016 r. do 27.07.2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.
Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski”.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur. Poz. 2854) wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach, a także w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności uprawnionych organizacji w toku konsultacji.

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Polański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Kolman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-24 09:23:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Polak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-24 09:23:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24 09:23:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony