ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w 2021 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ul. Andersa (PDF, 2.8 MiB)
 • ul. Biskupska (PDF, 2.3 MiB)
 • ul. Dąbrowskiego (PDF, 4.9 MiB)
 • ul. Kościuszki 33 A (PDF, 484.5 KiB)
 • ul. Kwidzyńska (PDF, 934.4 KiB)
 • ul. Lipowy Dwór (PDF, 7.1 MiB)
 • ul. Skłodowskiej (PDF, 5.2 MiB)
 • ul. Wiejska (PDF, 4.7 MiB)
 • ul. Wojska Polskiego (PDF, 8 MiB)
 • ul. Zalewska (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 6.1 – projekt umowy (DOC, 107.2 KiB)
 • ul. Dworcowa (PDF, 3 MiB)
 • ul. Kopernika (PDF, 7.1 MiB)
 • ul. Przemysłowa (PDF, 3.7 MiB)
 • ul. Towarowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 6.2 – projekt umowy (DOC, 96.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6.3 – projekt umowy (DOCX, 62.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 122.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 48.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 878.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.12.2020 - Zakup i dostawa drukarek w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OSO.272.6.2020 - Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynków warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne – ETAP III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją
Status zamówienia
w toku
Załączniki