ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 67864
Wydziały i Stanowiska 41030
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 26413
Wydział Komunikacji 31929
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 30671
Wydział Geodezji i Nieruchomości 48028
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 38197
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 25233
Wydział Budżetu i Finansów 32262
Biuro Audytu i Kontroli 9965
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8974
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 8276
Inspektor Ochrony Danych 1567
Zespół Radców Prawnych 4647
Wykaz telefonów 28556
Regulamin organizacyjny 15781
Struktura organizacyjna 13573
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 10037
Wykaz kont bankowych 15530
Kierownictwo Starostwa 40104
Starosta Powiatu Iławskiego 7194
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 4937
Urzędujący Członek Zarządu 1420
Sekretarz Powiatu 17503
Skarbnik Powiatu 13335
Powiat Iławski 29884
Zadania Powiatu 8086
Podstawa prawna 4951
Statut Powiatu 36803
Stanowienie aktów 5255
Herb i flaga powiatu 9457
Umowy o współpracy 7030
Organy Powiatu 32400
Rada Powiatu 22708
Skład Rady Powiatu 27270
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 10158
Plany pracy Rady Powiatu 12009
Protokoły z obrad sesji 4847
II kadencja 15751
III kadencja 20547
IV kadencja 19035
V kadencja 17864
VI kadencja 12047
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 27308
Projekty uchwał 5508
Imienne wykazy głosowań 28727
Interpelacje i zpytania 5744
Złożone interpelacje i zapytania 30613
Komisje Rady Powiatu 7237
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 1647
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 5363
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 8919
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 8174
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 20440
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 24699
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 27979
Transmisja obrad 5791
Archiwum nagrań 7418
Zarząd Powiatu 10955
Skład Zarządu Powiatu 18268
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 10039
Plany pracy Zarządu Powiatu 33208
Grafik posiedzeń 233657
Jednostki organizacyjne powiatu 43173
Jednostki oświatowe 26831
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 35629
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 35924
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 32713
Zespół Szkół w Lubawie 41186
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 34233
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 35481
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 5053
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 31409
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 38345
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 41718
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 9564
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 5911
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 27966
Zdrowie i pomoc społeczna 19637
Powiatowy Szpital w Iławie 9084
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 37452
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 43654
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 39610
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 32869
Pozostałe jednostki 17226
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 99231
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 38891
Służby, inspekcje, straże 12839
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 38718
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 44551
Ogłoszenia, komunikaty 564953
Konsultacje społeczne 116456
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 306348
Pozwolenia zintegrowane 3522
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 20727
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 248811
Wydział Budżetu i Finansów 5706
Dotacje dla szkół niepublicznych 6095
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 18393
Wydział Geodezji i Nieruchomości 114896
Zamówienia publiczne 502980
Zamówienia publiczne aktualne 352068
Zamówienia na usługi społeczene 21782
Postępowania do 30 tyś. euro 223332
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 125898
Plany zamówień publicznych 36098
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 92225
Zamówienia publiczne COVID-19 1856
Strategie, raporty, opracowania 77462
Akty prawne 2582025
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 5126
Raport o stanie Powiatu 11405
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 418414
Druki 71168
Wydziały / Stanowiska 112732
Sprawy 163342
Wyszukiwarka 3846
Wykaz rachunków bankowych 9290
Informacja dla osób niesłyszących 8127
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 1469
Budżet Powiatu 2020 i WPF 9301
Budżet Powiatu 2019 i WPF 8480
Budżet Powiatu 2018 i WPF 10738
Budżet Powiatu 2017 23190
Budżet Powiatu 2016 6403
Budżet Powiatu 2015 10383
Budżet Powiatu 2014 17768
Budżet Powiatu 2013 17142
Budżet Powiatu 2012 16056
Budżet Powiatu 2010 11782
Budżet Powiatu 2009 14599
Informacje kwartlane 24446
Sprawozdania z wykonania budżetu 26742
Sprawozdania finansowe 5331
Mienie Powiatu 5230
Sprawozdania budżetowe 5700
Oświadczenia majątkowe - archiwum 100
Wzór oświadczenia majątkowego 25069
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 22233
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 25463
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 16543
Kontrole 57585
Elektroniczna skrzynka podawcza 15625
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 39342
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7918
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 64404
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 23377
Spis rzeczy znalezionych 48713
Dostęp do informacji publicznej 9708
Informacje nieudostępnione 4981
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4008
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 11718
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 44084
Działalność Lobbingowa 16363
System informacyjny dla pasażera 10314
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 45509
Petycje 6264
Prawo 3471
Jak złożyć petycję 2930
Petycje złożone do: 1272
Rady Powiatu 6638
Zarząd Powiatu 34183
Starosty Powiatu 34834
Informacje roczne o złożonych petycjach 18565
Projekty UE 1369

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 7812
Strona główna 14310
Instrukcja korzystania z BIP 7127
O Biuletynie 6846
Rejestr zmian 882811
Redakcja Biuletynu 11241
Instrukcja obsługi 9577
Pliki do pobrania 26353
Mapa serwisu 7311
Powiaty i gminy 9879
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 21595
Deklaracja dostępności 4734
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 669

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 534552
Ostatnio dodane 96404
Oświadczenia majątkowe 349614
Wzór oświadczenia majątkowego 2517
Ochrona danych osobowych 69363