ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 67743
Wydziały i Stanowiska 40967
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 26359
Wydział Komunikacji 31847
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 30584
Wydział Geodezji i Nieruchomości 47903
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 38093
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 25173
Wydział Budżetu i Finansów 32172
Biuro Audytu i Kontroli 9928
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8956
Wydział Rozwoju i Zarządzania Projektami 8250
Inspektor Ochrony Danych 1520
Zespół Radców Prawnych 4632
Wykaz telefonów 28450
Regulamin organizacyjny 15728
Struktura organizacyjna 13527
Tryb działania Starostwa w zakresie zadań publicznych 10010
Wykaz kont bankowych 15416
Kierownictwo Starostwa 39972
Starosta Powiatu Iławskiego 7185
Wicestarosta Powiatu Iławskiego 4931
Urzędujący Członek Zarządu 1414
Sekretarz Powiatu 17451
Skarbnik Powiatu 13270
Powiat Iławski 29716
Zadania Powiatu 7977
Podstawa prawna 4903
Statut Powiatu 32228
Stanowienie aktów 5238
Herb i flaga powiatu 9417
Umowy o współpracy 6990
Organy Powiatu 32347
Rada Powiatu 22646
Skład Rady Powiatu 27189
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 10087
Plany pracy Rady Powiatu 11972
Protokoły z obrad sesji 4846
II kadencja 15660
III kadencja 20456
IV kadencja 18945
V kadencja 17741
VI kadencja 11941
Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego 27165
Projekty uchwał 5499
Imienne wykazy głosowań 28592
Interpelacje i zpytania 5715
Złożone interpelacje i zapytania 30441
Komisje Rady Powiatu 7228
Skład Komisji Rady Powiatu VI kadencji 1640
Skład Komisji Rady Powiatu V Kadencji 5327
Plany prac Komisji Rady Powiatu V Kadencji 8838
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu VI kadencji 8087
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu IV Kadencji 20368
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu V Kadencji 24607
Protokoły z posiedzenia Komisji Rady Powiatu III Kadencji 27911
Transmisja obrad 5779
Archiwum nagrań 7347
Zarząd Powiatu 10901
Skład Zarządu Powiatu 18212
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu 9988
Plany pracy Zarządu Powiatu 33094
Grafik posiedzeń 229055
Jednostki organizacyjne powiatu 43079
Jednostki oświatowe 26739
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 35523
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 35791
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 32610
Zespół Szkół w Lubawie 41072
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 34113
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach 35341
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach 5041
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie 31298
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie 38235
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 41196
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie 9531
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 5891
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie 27824
Zdrowie i pomoc społeczna 19550
Powiatowy Szpital w Iławie 8569
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie 37304
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie 43526
Dom Pomocy Społecznej w Suszu 39462
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie 32757
Pozostałe jednostki 17198
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 98928
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 38774
Służby, inspekcje, straże 12798
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 38653
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Iławie 44454
Ogłoszenia, komunikaty 559222
Konsultacje społeczne 112283
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 300648
Pozwolenia zintegrowane 3496
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 20462
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 243021
Wydział Budżetu i Finansów 5699
Dotacje dla szkół niepublicznych 6065
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 18329
Wydział Geodezji i Nieruchomości 109828
Zamówienia publiczne 501106
Zamówienia publiczne aktualne 350393
Zamówienia na usługi społeczene 21348
Postępowania do 30 tyś. euro 218195
Platforma zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg 125851
Plany zamówień publicznych 34923
Postępowanie - sprzedaż, wynajem 87851
Zamówienia publiczne COVID-19 1820
Strategie, raporty, opracowania 77292
Akty prawne 2569250
Prawo miejscowe 3328
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 5
Rządowe Centrum Legislacji 224
Akty normatywne starosty 5115
Raport o stanie Powiatu 11323
Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw 416843
Druki 70880
Wydziały / Stanowiska 112430
Sprawy 162917
Wyszukiwarka 3843
Wykaz rachunków bankowych 9254
Informacja dla osób niesłyszących 8071
Majątek i finanse 29
Budżet Powiatu i WPF 1455
Budżet Powiatu 2020 i WPF 9266
Budżet Powiatu 2019 i WPF 8427
Budżet Powiatu 2018 i WPF 10694
Budżet Powiatu 2017 23139
Budżet Powiatu 2016 6389
Budżet Powiatu 2015 10263
Budżet Powiatu 2014 17675
Budżet Powiatu 2013 17083
Budżet Powiatu 2012 15979
Budżet Powiatu 2010 11757
Budżet Powiatu 2009 14557
Informacje kwartlane 22025
Sprawozdania z wykonania budżetu 26659
Sprawozdania finansowe 5238
Mienie Powiatu 5213
Sprawozdania budżetowe 5594
Oświadczenia majątkowe - archiwum 100
Wzór oświadczenia majątkowego 25001
Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. 22157
Oświadczenia majątkowe złożone w 2014r. 25376
Oświadczenia majątkowe złożone w 2013r. 16495
Kontrole 57448
Elektroniczna skrzynka podawcza 15524
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 39220
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7903
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 63983
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 23240
Spis rzeczy znalezionych 48593
Dostęp do informacji publicznej 9691
Informacje nieudostępnione 4960
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3995
INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym 11686
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 43833
Działalność Lobbingowa 16275
System informacyjny dla pasażera 10295
Dyżury Aptek Ogólnodostępnych 45404
Petycje 6234
Prawo 3443
Jak złożyć petycję 2912
Petycje złożone do: 1272
Rady Powiatu 6605
Zarząd Powiatu 34034
Starosty Powiatu 34644
Informacje roczne o złożonych petycjach 18470
Projekty UE 1301

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 27
Statystyka 7792
Strona główna 14293
Instrukcja korzystania z BIP 7115
O Biuletynie 6830
Rejestr zmian 881252
Redakcja Biuletynu 11189
Instrukcja obsługi 9554
Pliki do pobrania 26323
Mapa serwisu 7298
Powiaty i gminy 9853
Urząd Marszałkowski 16
Strona startowa 21556
Deklaracja dostępności 4649
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 658

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 533546
Ostatnio dodane 96320
Oświadczenia majątkowe 347682
Wzór oświadczenia majątkowego 2478
Ochrona danych osobowych 66144
« powrót do poprzedniej strony