Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
111/421/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia do zgłoszenia projektu w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – kolej + do 2028 r.
Nr aktu prawnego
110/420/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
110/419/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
110/418/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia bilansu skonsolidowanego za 2019 rok
Nr aktu prawnego
109/417/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
upoważnienia dwóch członków zarządu do podpisania aneksu do umowy kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
109/416/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
109/415/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia za pracę w Komisji
Nr aktu prawnego
109/414/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego
Nr aktu prawnego
109/413/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji