Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XVI/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława
Nr aktu prawnego
XVI/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVI/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XVI/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/153/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji