ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/121/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019–2032
Nr aktu prawnego
XI/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XI/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku
Nr aktu prawnego
XI/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XI/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019–2032
Nr aktu prawnego
X/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie w dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 283,94 m2
Nr aktu prawnego
X/109/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji