ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Iławskim oraz miastem Kopyczyńce na Ukrainie
Nr aktu prawnego
VII/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice
Nr aktu prawnego
VII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
VII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
VII/67/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VII/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019–2027
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji