ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/150/20
Status
Zmieniony
Lp: 16
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XV/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XV/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XIV/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia statutu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XIV/145/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji