ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób naliczania odsetek od nieterminowej wpłaty.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sposób naliczania odsetek od nieterminowej wpłaty.

Podstawa prawna:
Art. 53 – 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. tekst jednolity z późn. zm.)

Wzór naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (na podst. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach; Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1373):

(Kz*L*O)/365 = On = Opz   

Oznaczenie symboli i liczb:
-    Kz    kwota zaległości
-    L    liczba dni zwłoki
-    O    stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym
-    365    liczba dni w roku
-    On    kwota odsetek
-    Opz    kwota odsetek po zaokrągleniu

Stawka odsetek podatkowych za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i ulega zmianie wraz ze zmianą stopy oprocentowania tego kredytu.

Zmiana stopy odsetek za zwłokę w czasie występowania określonej zaległości podatkowej powoduje, że w celu obliczenia od niej odsetek za zwłokę, do zaległości tej należy każdorazowo stosować stawki w okresach ich obowiązywania.

Zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Dla podatnika oznacza to, że koniec terminu ulega w takim wypadku przesunięciu na pierwszy po dniach wolnych od pracy dzień powszedni

Kalkulator odsetek, który  pozwala na obliczenie wysokości odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatkowy/  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sowińska Data wytworzenia informacji: 2012-08-17
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sowińska Data wprowadzenia do BIP 2012-08-17 12:12:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-08-17 12:12:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Gamalski Data ostatniej zmiany: 2013-02-21 13:50:06
Artykuł był wyświetlony: 4353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu