ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-11 08:14:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-11 08:15:03 przez Edyta Filaber

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 191/896/17 z dnia 10 października 2017 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
1.  Cel konsultacji:
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt „Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków”.
3.Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 11 października 2017 r.
- zakończenie: 17 października 2017 r.
 
4. Forma konsultacji:
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag. Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do zakończenia konsultacji tj. do 17 października 2017 r. (decyduje data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie), na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,
faxem na numer 89/644 80 66 lub drogą elektroniczną na adres:
4. Zakres terytorialny konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach w sprawie ww. uchwały.
 
Informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie – Pan Lech Tatarek
14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A , tel. 89/ 644 80 62.
 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
/-/ Lech Tatarek
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Filaber Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Filaber Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 08:14:07
Wprowadził informację do BIP: Edyta Filaber Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 08:15:03
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Filaber Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 08:15:03
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu