ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-13 13:35:34 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art.24a ust.2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. z 2016 roku poz.1629 ) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym pozyskane w wyniku prac polowych, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących danych spełniających obowiązujące standardy techniczne, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów : Karpowo, Kupin, Matyty, Mazanki, Mozgowo, Pozorty, Półwieś , Surbajny, Śliwa, Urowo, Wielowieś, Wieprz, Witoszewo wchodzących  w skład jednostki ewidencyjnej Zalewo w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących utworzenia obiektów graficznych budynków oraz uzupełnienia bazy EGiB o obiekty trwale związane z budynkami.
 
Informuję również, że opracowane w ramach tych modernizacji projekty operatów opisowo-kartograficznych, których podstawowymi elementami będą budynki i obiekty trwale związane z budynkami, zgodnie z art.24a ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostaną wyłożone do wglądu zainteresowanych  na okres 15 dni roboczych w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A.
 
     Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych, zgodnie z art.24a ust.5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie i Urzędu Miejskiego      w Zalewie oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.
     Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art.24a ust.6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:
     „6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
      7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia o których mowa w art.43 pkt 2 przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu u wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
     8.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust.7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
     9.  Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust.8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
     10.   O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
     11.  Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust.9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów i budynków.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Kabat Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kabat Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 13:30:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 13:35:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 13:41:25
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu