ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-14 13:40:28 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-14 13:40:30 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 211/990/18 z 30 stycznia 2018 r. przekazał do konsultacji projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 31 stycznia 2018 r. do 06 lutego 2018 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Projekt uchwały udostępniono również w formie wyłożenia go w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie -  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji pok. 116.
 
Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.
 
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur. z 2016 r. poz. 2854, zm. Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2017 r., poz. 2562 ), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Lewandowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Lewandowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 13:40:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 13:40:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 13:40:30
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu