ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 07:57:58 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 08:02:45 przez Elżbieta Radtke

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 186/870/17 z dnia 12 września 2017 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława.
1.      Cel konsultacji:
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na ternie miasta Iława (ul. Jagiellończyka, ul. Mickiewicza, ul. Narutowicza, ul. Smolki i ul. Ogrodowa).
 
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt „Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława” stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3.Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 13 września 2017 r.
- zakończenie 19 września 2017 r.
4. Forma konsultacji:
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag. Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do zakończenia konsultacji tj. do 19 września 2017 r. (decyduje data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie), na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,
faxem na numer 89/644 80 66 lub drogą elektroniczną na adres:
4. Zakres terytorialny konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach w sprawie ww. uchwały.
 
Informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie,
ul. Tadeusza Kościuszki 33A – Pan Lech Tatarek , tel. 89/ 644 80 65
 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
/-/ Lech Tatarek
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Lech Tatarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lech Tatarek Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 07:57:58
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Radtke Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 08:02:45
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Radtke Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 08:05:45
Artykuł był wyświetlony: 31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu