ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

WYNIK konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-18 14:59:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-18 14:59:15 przez Aleksandra Łużyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

WYNIK
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
    

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą
Nr 163/722/17 z dnia 9 maja 2017 r., przekazał do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie przekazania do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego projektu uchwały w celu złożenia uwag i propozycji zmian, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiegoi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2017 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Iławskiego. Nie zgłoszono żadnych uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 poz. 2854), wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Polański Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Polański Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 14:59:13
Wprowadził informację do BIP: Aleksandra Łużyńska Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 14:59:15
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Łużyńska Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 14:59:15
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu