ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dyżury Aptek Ogólnodostępnych na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-16 10:35:58

Dyżury Aptek Ogólnodostępnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-25 14:08:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.
Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2.
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. - harmonogram dyżurów:
SIERPIEŃ 2016
 
1 sierpnia 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
2 sierpnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
3 sierpnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
4 sierpnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
5 sierpnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
6 sierpnia 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
7 sierpnia 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
8 sierpnia 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
9 sierpnia 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
10 sierpnia 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
11 sierpnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
12 sierpnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
13 sierpnia 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
14 sierpnia 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
15 sierpnia 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
16 sierpnia 2016
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
17 sierpnia 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
18 sierpnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
19 sierpnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
20 sierpnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
21 sierpnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
22 sierpnia 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
23 sierpnia 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
24 sierpnia 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
25 sierpnia 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
26 sierpnia 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
27 sierpnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
28 sierpnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
29 sierpnia 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
30 sierpnia 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
31 sierpnia 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
 
 
 
WRZESIEŃ 2016
 
1 września 2016
Apteka mgr A.J. Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
2 września 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
3 września 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
4 września 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
5 września 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
6 września 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
7 września 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
8 września 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
9 września 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
10 września 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
11 września 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
12 września 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
13 września 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
14 września 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
15 września 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
16 września 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
17 września 2016
Apteka mgr A.J. Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
18 września 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
19 września 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
20 września 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
21 września 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
22 września 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
23 września 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
24 września 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
25 września 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A,14-200 Iława
26 września 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
27 września 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
28 września 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
29 września 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
30 września 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
 
 
 
PAŹDZIERNIK 2016
 
1 października2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
2 października 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
3 października 2016
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
4 października 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
5 października 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
6 października 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
7 października 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
8 października 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
9 października 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
10 października 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
11 października 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
12 października 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
13 października 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
14 października 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
15 października 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
16 października 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
17 października 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
18 października 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
19 października 2016
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
20 października 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
21 października 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
22 października 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4 A, 14-200 Iława
23 października 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
24 października 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
25 października 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
26 października 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
27 października 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
28 października 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
29 października 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
30 października 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
 
31 października 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
 
 
 
LISTOPAD 2016
 
1 listopada 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
2 listopada 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
3 listopada 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
4 listopada 2016
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
5 listopada 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
6 listopada 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
7 listopada 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
8 listopada 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
9 listopada 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
10 listopada 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
11 listopada 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
12 listopada 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
13 listopada 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
14 listopada 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
15 listopada 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
 
16 listopada 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
17 listopada 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
18 listopada 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
19 listopada 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
20 listopada 2016
Apteka mgr A.J. Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
21 listopada 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
22 listopada 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
23 listopada 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
24 listopada 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
25 listopada 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33,14-200 Iława
26 listopada 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
27 listopada 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
28 listopada 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
29 listopada 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
30 listopada 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
 
 
 
GRUDZIEŃ 2016
 
1 grudnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
2 grudnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
3 grudnia 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
4 grudnia 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
5 grudnia 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
6 grudnia 2016
Apteka mgr A.J. Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
7 grudnia 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
8 grudnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
9 grudnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
10 grudnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
11 grudnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
12 grudnia 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
13 grudnia 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
14 grudnia 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
15 grudnia 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
16 grudnia 2016
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
17 grudnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Kopernika 6, 14-200 Iława
18 grudnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
19 grudnia 2016
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
20 grudnia 2016
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
21 grudnia 2016
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
22 grudnia 2016
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
23 grudnia 2016
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
24 grudnia 2016
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
25 grudnia 2016
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
26 grudnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
27 grudnia 2016
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wyszyńskiego 33, 14-200 Iława
28 grudnia 2016
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
29 grudnia 2016
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
30 grudnia 2016
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
31 grudnia 2016
Apteka „Mandragora”, ul. Skłodowskiej 24A, 14-200 Iława
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Polański Data wytworzenia informacji: 2016-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Jaworska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-25 14:08:06
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Polak Data udostępnienia informacji: 2016-07-25 14:08:07
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Polak Data ostatniej zmiany: 2016-07-26 14:09:49
Artykuł był wyświetlony: 1748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu